Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DRZEW

Treść

Milanów, 10.07.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Wójt Gminy Milanów ogłasza trzeci przetarg ustny na sprzedaż drzew gatunku świerk (14 sztuk drzew ściętych) zlokalizowanych na działce przy przedszkolu w Milanowie.

Cena wywoławcza drzew została obniżona o 15% w stosunku do ceny z poprzedniego przetargu.

Lp. Gatunek Klasa Jednostka Cena Masa Wartość
drzewa jakości miary jednostkowa w zł drewna w m3 drewna w zł

1. Świerk WCO m3 229,18 1,00 229,18

2. Świerk WCO m3 229,18 1,19 272,72

3. Świerk WCO m3 198,32 0,92 182,45

4. Świerk WD m3 171,88 1,33 228,60

5. Świerk WD m3 154,25 0,99 152,71

6. Świerk WCO m3 198,32 0,72 142,79

7. Świerk WCO m3 198,32 0,78 154,69

8. Świerk WCO m3 229,18 1,41 323,14

9. Świerk WD m3 154,25 0,49 75,58

10. Świerk WCO m3 198,32 1,28 253,85

11. Świerk WCO m3 229,18 1,63 373,56

12. Świerk S10 m3 132,22 0,42 55,53

13. Świerk S10 m3 132,22 0,32 42,31

14. Świerk S10 m3 132,22 0,32 42,31

Razem: 2 529,42 zł

Szczegółowe informacje o drzewach będących przedmiotem przetargu i jego warunkach można uzyskać w Urzędzie Gminy Milanów pokój nr 15, tel. (0-83) 35 67 626 oraz u Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Milanowie, tel. (0-83) 35 67 048. Przetarg na sprzedaż odbędzie się w dniu 25 lipca 2007 r. o godz. 1000, w budynku Urzędu Gminy Milanów, na sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 260,00 zł najpóźniej na godzinę przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez osoby, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu. Pierwszeństwo w nabyciu ma osoba, która nabędzie wszystkie drzewa.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego w Milanowie, Urzędu Gminy Milanów i na stronie internetowej Urzędu na okres 14 dni począwszy od 11.07.2007 r.

Autor: K.B