Przejdź do treści
Przejdź do stopki

"WYPRAWKA SZKOLNA" TERMIN SKŁADANIA PODAŃ

TreśćMilanów, dnia 2007-07-16
Rodzice i Opiekunowie Prawni uczniów uczęszczających
do Placówek Oświatowych na terenie Gminy Milanów
W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów" Wójt Gminy Milanów informuje, że do dnia 26 lipca b.r. można składać podania o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym naukę w oddziale "O" oraz klasach I, II i III SP i dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniowskiego ucz. kI. I - VI SP oraz gimnazjum dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. Dochód ten nie może przekraczać 351 zł na członka rodziny netto. W załączeniu proszę przedstawić
zaświadczenia o dochodach netto za m-c maj/czerwiec (zaśw. o pow. gosp. rolnego z UG, zaśw. z PUP, zaśw. z zakładu pracy, zaświadczenia z GOPS o pobieranych zasiłkach i inne zaświadczenia
potwierdzające dochód). W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów ¬oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ucznia niespełniającego warunku o dochodzie do wniosku należy dołączyć również dokumenty potwierdzające przypadki, które uzasadniają przyznanie dofinansowania. Podania skierowane do dyrektora szkoły/przedszkola do której będzie uczęszczało dziecko należy składać w wyżej wymienionym terminie do sekretariatu SP
i Gimnazjum w Milanowie.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 083 356 71 97


Wójt Gminy
Marek Siuciak

Autor: GBOSziP