Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

OGLOSZENIE ONW

O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy Milanów informuje, że dnia 11 kwietnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospoda...

Inne

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W RUDNIE

O G Ł OS Z E N I E O P R Z E T A R G U Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459 ), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia...

Inne

INFORMACJA NT. PROJEKTU "TURYSTYKA-WSPÓLNA SPRAWA"

Szkolenia szansą na rozwój branży turystycznejW województwie lubelskim pod patronatami Marszałka Województwa i Wojewody realizowany jest projekt szkoleniowo-doradczy „Turystyka – wspólna sprawa”. Dotychczas powstało 6 grup partnerskich, które realizują swoje pomysły na ciekawe produkty turystyczne, w ścisłej współpr...

Inne

ODPADY KOMUNALNE

Zarządzenie Nr 11/07Wójta Gminy Milanówz dnia 9 marca 2007 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy...

Inne