Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wiadomości - Inne

Treść

TARGI PRACY

W dniu 26 czerwca 2007 r. w Urzędzie Gminy Milanów po raz pierwszy odbyły się targi pracy. Kilku pracodawcom zarganizowano stanowiska w celu zaprezentowania swoich ofert pracy. Oferty pracy spotkały się z duzym zainteresowaniem mieszkańców gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanowie planuje comiesięczną organizacj...

Inne
Czeremcha - Kapela Ludowa

XIV LUDOWE MUZYKOWANIE LUBARTÓW 2007

W niedzielę 20 maja kapela ludowa Czeremcha działająca przy GOK w Milanowie uczestniczyła w spotkaniu grup folklorystycznych w Lubartowie. XIV Ludowe Muzykowanie odbyło się pod patronatem Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Kilkanaście zespołów wystąpiło z oryginalnym repertuarem, promując własne regiony. W trakcie spotkań kapel n...

Inne

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

Przypominam o konieczności ustawowej wymiany dowodów osobistych wydanych w formie książeczkowej przed dniem 1 stycznia 2001 roku.Dokumenty te zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 roku.Termin ważności jest terminem ostatecznym i nie będzie przedłużony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Termin ustawowej wymiany dowod...

Inne

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DRZEW

Milanów, 14.06.2007 r.O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G UWójt Gminy Milanów ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż drzew gatunku świerk (14 sztuk drzew ściętych) zlokalizowanych na działce przy przedszkolu w Milanowie. Cena wywoławcza drzew została obniżona o 15% w stosunku do ceny z poprzedniego przetargu.Lp. Gatunek ...

Inne

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - PRZYMROZKI

I N F O R M A C J A D L A R O L N I K Ó W W związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną przymrozkami jakie wystąpiły w pierwszych dniach maja br. Urząd Gminy Milanów uprzejmie prosi wszystkich rolników, u których wystąpiły szkody o składanie indywidualnych wniosków o szacowanie strat. Wnioski należy składać do dnia 18.0...

Inne