Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wiadomości - Inne

Treść

KOMUNIKAT W SPRAWIE AZBESTU

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCOW GMINY MILANÓW Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Azbest jest znany od dawna ale jego szerokie zastosowanie nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat, kiedy to stosowany był do produkcji wyrobów budowlanyc...

Inne

"WYPRAWKA SZKOLNA" TERMIN SKŁADANIA PODAŃ

Milanów, dnia 2007-07-16Rodzice i Opiekunowie Prawni uczniów uczęszczającychdo Placówek Oświatowych na terenie Gminy MilanówW związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach ...

Inne

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DRZEW

Milanów, 10.07.2007 r.O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G UWójt Gminy Milanów ogłasza trzeci przetarg ustny na sprzedaż drzew gatunku świerk (14 sztuk drzew ściętych) zlokalizowanych na działce przy przedszkolu w Milanowie. Cena wywoławcza drzew została obniżona o 15% w stosunku do ceny z poprzedniego przetargu.Lp. Gatunek ...

Inne

NIEDZIELA DOWODOW OSOBISTYCH W MILANOWIE

WÓJT GMINY MILANÓWI N F O R M A C J A Wójt Gminy Milanów informuje, że 31 grudnia 2007 r. mija ostateczny termin wymiany starych – książeczkowych dowodów osobistych na nowe. Stare dowody stracą ważność z końcem tego roku. Ich ważność nie zostanie przedłużona i możemy spotkać się z sytuacją, że nie będ...

Inne

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Milanów informuje, że w dniach 27 i 28 czerwca br. będzie przerwa w dostawie wody w związku z konserwacją linii energetycznych na hydroforni....

Inne