Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wiadomości - Inne

Treść

ZAKUP ORAZ PRZETWÓRSTWO ROŚLIN ENERGETYCZNYCH

W 2007 roku Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą realizowały mechanizm WPR dotyczący wsparcia finansowego w sektorze roślin energetycznych. Rolnik otrzyma dopłatę, m.in., pod warunkiem: zawarcia – do 15 maja 2007 roku – umów na dostawę surowców energetycznych z zatwierdzonymi podmiotam...

Inne

DOPŁATY DO ROŚLIN ENERGETYCZNYCH

ARR: Dopłaty do roślin energetycznych27.02.2007W 2007 roku Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą realizowały mechanizm WPR dotyczący wsparcia finansowego w sektorze roślin energetycznych.Rolnik otrzyma dopłatę, m.in., pod warunkiem:* zawarcia – do 15 maja 2007 roku – umów na dostawę su...

Inne

OBWIESZCZENIE- W SPR. EYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REZLIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEG. NA BUD. BUDYNKU INWENTARSKIEGO W m. KOPINA

O B W I E S Z E N I E WÓJTA GMINY MILANÓW Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) w związku z § 3, ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać n...

Inne