Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

STRATEGIA GMINY MILANÓW

Stan na 11 września 2007STRATEGIA ROZWOJU GMINY MILANÓW NA LATA 2007-2015Spis treści1. Wstęp 41. Diagnoza stanu wyjściowego 51.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy 61.2. Analiza uwarunkowań wewnętrznych gminy 92.2.1. Rys historyczny oraz ogólne informacje o gminie 92.2.2. Przestrzeń i środowisko 10Układ osadniczy 10Walory ...

Inne

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - SZKOŁA PODSTAWOWA KOSTRY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Milanów, ul. Kościelna 11A, 21 – 210 Milanów, tel/fax (083)3567002 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z dociepleniem i zmianą konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Kostrach.Szczegóły opisane w SIWZFormularz SIWZ można odebrać osobiście lub za zaliczeni...

Inne

OGŁOSZENIE NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Milanów, 2007.09.13 GG.72243/103/07O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz na podstawie zarządzenia Nr 24/07 Wójta Gminy Milanów z dnia 31 lipca 2007 r....

Inne

VIII SESJA RADY GMINY MILANÓW

Uprzejmie zapraszam do udziału w VIII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 września 2007 roku (wtorek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Milanowie. Początek obrad godzina 900Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie.2. Sprawy organizacyjne:a) stwierdzenie quorum,b) przyjęcie porządku obrad,c) przyjęcie protokó...

Inne