Przejdź do treści
Polska od gór do morza
Polska południowa
Polska południowa od zachodu do wschodu
Polska północna
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

STRATEGIA GMINY MILANÓW

Stan na 11 września 2007STRATEGIA ROZWOJU GMINY MILANÓW NA LATA 2007-2015Spis treści1. Wstęp 41. Diagnoza stanu wyjściowego 51.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy 61.2. Analiza uwarunkowań wewnętrznych gminy 92.2.1. Rys historyczny oraz ogólne informacje o gminie 92.2.2. Przestrzeń i środowisko 10Układ osadniczy 10Walory ...

Inne

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - SZKOŁA PODSTAWOWA KOSTRY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Milanów, ul. Kościelna 11A, 21 – 210 Milanów, tel/fax (083)3567002 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z dociepleniem i zmianą konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Kostrach.Szczegóły opisane w SIWZFormularz SIWZ można odebrać osobiście lub za zaliczeni...

Inne

OGŁOSZENIE NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Milanów, 2007.09.13 GG.72243/103/07O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz na podstawie zarządzenia Nr 24/07 Wójta Gminy Milanów z dnia 31 lipca 2007 r....

Inne

VIII SESJA RADY GMINY MILANÓW

Uprzejmie zapraszam do udziału w VIII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 września 2007 roku (wtorek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Milanowie. Początek obrad godzina 900Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie.2. Sprawy organizacyjne:a) stwierdzenie quorum,b) przyjęcie porządku obrad,c) przyjęcie protokó...

Inne